Ang magandang pinsan ay mahilig sa pagsuso ng titi

ay isang flirty dating work para tuklasin kung anong klaseng babae si Shinonome Umirei! Magkahawak-kamay sila at naglakad sa dalampasigan, pumunta sa game center, kumain ng mga matatamis sa cafe, at nasiyahan sa pakikipag-date nang may ngiti. Ang malalim na halik ay tila pumukaw sa seksuwal na pagnanasa ng isa't isa…

Ang magandang pinsan ay mahilig sa pagsuso ng titi

Ang magandang pinsan ay mahilig sa pagsuso ng titi