HZGD-241 Ang asawang lalaki ay masyadong mahina para magmalasakit at kailangang hayaan ang kanyang asawa na magkaroon ng kapakanan upang masiyahan siya

Iyon ay isang purong asawang si "Yuri" na tapat sa kanyang asawa ngunit napapansin na ang kanyang asawa ay nasa isang misyon. Upang makaganti sa kanyang asawa, nag-set up siya ng app ng matchmaking at nakilala ang isang seryosong estudyante sa kolehiyo na minsan niyang nakilala... ngunit ito ay isang pagkakamali. "Yuri", na binigyan ng aphrodisiac ng isang lalaki at nakatatak sa kanyang isipan at katawan ang kasiyahan. Ang kasiyahan ay hindi maiukit sa kanyang puso, nakalimutan niya ang kanyang asawa at nag-iisang nagtungo upang hanapin si Kimesek... nahulog siya. Unang libreng pagsubok na lugar!

HZGD-241 Ang asawang lalaki ay masyadong mahina para magmalasakit at kailangang hayaan ang kanyang asawa na magkaroon ng kapakanan upang masiyahan siya

HZGD-241 Ang asawang lalaki ay masyadong mahina para magmalasakit at kailangang hayaan ang kanyang asawa na magkaroon ng kapakanan upang masiyahan siya